Městečkové tety

tety vám prohloubí dojem z návštěvy

V naší herně je vždy k dispozici teta, která se stará o hračky, uklízí, opravuje, kontroluje, zda se děti v herně chovají slušně a ohleduplně vůči ostatním. Čas od času se s dětmi zapojí do hry nebo pomůže, když vidí, že se nějaké dítě dostalo do nepříjemné situace, a rodič není zrovna v bezprostřední blízkosti. Úkolem tety není děti hlídat, za dítě/děti v herně má zodpovědnost přítomný rodič/zákonný zástupce/doprovod, se kterým do herny přišlo. Každá teta si na každý den v herně vymýšlí program pro děti, který je zdarma v rámci vstupného. Aktuální program pro daný den naleznete při vstupu do Městečka na informační tabuli naproti vchodu. Často dětem čteme, otevíráme tvořivou dílnu, stavíme z lega, hrajeme pexeso, společenské hry, tancujeme, apod. Je jen na Vašich dětech, zda se do programu budou chtít zapojit nebo si raději budou hrát v domečkách.